"Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este Trupul Meu.


Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi,
Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor."

Sfânta Evanghelie după Matei

 

"Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea."

 

 

Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel

Pr. Gabriel - Silvestru Peltea
Tel. + 43 699 196 866 92
E-Mail: pelteagabriel@yahoo.com